Český jazyk

 

Vyjmenovaná slova

 

                             

                  říjen                                listopad                               prosinec

     

                                                                        

 

Slovesa

               

mluvnické kategorie      čas - použijte Internet Explorer

 

Shoda přísudku s podmětem

             

 

shoda

https://www.zsdobrichovice.cz/ukoly/cestina/testy/testy.php?go=diktat3

 

bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně

předpony s a z

      

 

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem