Matematika     

   zaokrouhlování     dělení převody jednotek   násobilka

zaokrouhlování 

pamětné dělení

     délky

 

malá násobilka

zaokrouhlování na stovky, desítky

 

   hmotnosti

 
   

     libovoloné